ตัวเลือกไบนารีดูวิดีโอ

Bing: ตัวเลือกไบนารีดูวิดีโอ

เริ่มได้รับสิทธิ NOW
ตัวเลือกไบนารีดูวิดีโอ

When you make a video public on YouTube, the "published on" date on the watch page is based on Pacific Standard Time (PST). If you want to make a video public with a specific date on the watch page, make sure that your video is uploaded or scheduled to go public for that date in Pacific Standard Time.

หากคุณต้องการส่งไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ผ่านอีเมล เดี๋ยวนี้ก็มีทางเลือกในการส่งไฟล์ให้คุณมากมาย ถ้าคุณและผู้รับมีบัญชี Gmail คุณก็สามารถใช้วิธีอัพโหลดไฟล์ผ่าน Google Drive แล้วแชร์ไฟล์ได้ หรือถ้าหากคุณใช้บัญชี Outlook คุณจะใช้ OneDrive จากเว็บไซต์ Outlook ก็ได้ หรือตัวเลือกสุดท้าย ถ้าคุณและผู้รับมีบัญชีของ Apple คุณจะใช้ Mail Drop ของ iCloud Drive ก็ได้

การค้ากับตัวเลือก BINAR
Bing: ตัวเลือกไบนารีดูวิดีโอ

ทิ้งคำตอบไว้